Google
Centrum Kas Fiskalnych

Rozporządzenia

Rozporządzenie MF z dnia 14.03.2013 r. - w sprawie kas rejestrujących
Rozporządzenie MF z dnia 29.11.2012 - w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących
Obwieszczenie Ministra Finansów (Dz.U. 2013 nr 0 poz. 163) z dnia 24.12.2012 - w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie odliczania i zwrotu kwot wydatkowanych na zakup kas rejestrujących
Rozporządzenie MF z dnia 26.07.2010 - w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących (Dz. U. z 2010 r. Nr 138 poz. 930)
Rozporządzenie MF z dnia 23.12.2009 - w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących (68 KB)
Rozporządzenie MF z dnia 19.12.2008 w sprawie odliczania i zwrotu kwot wydatkowanych na zakup kas rejestrujących /Dz.U. Nr 228, poz. 1509/ (31 KB)
Rozporządzenie MF z dnia 28.11.2008 /Dz.U. Nr 212, poz. 1338/
Załącznik 1 do rozporządzenia MF z dnia 28.11.2008 /Dz.U. Nr 212, poz. 1338/
Załącznik 2 do rozporządzenia MF z dnia 28.11.2008 /Dz.U. Nr 212, poz. 1338/
Załącznik 3 do rozporządzenia MF z dnia 28.11.2008 /Dz.U. Nr 212, poz. 1338/
Załącznik 4 do rozporządzenia MF z dnia 28.11.2008 /Dz.U. Nr 212, poz. 1338/
Załącznik 5 do rozporządzenia MF z dnia 28.11.2008 /Dz.U. Nr 212, poz. 1338/
Załącznik 6 do rozporządzenia MF z dnia 28.11.2008 /Dz.U. Nr 212, poz. 1338/
Załącznik 7 do rozporządzenia MF z dnia 28.11.2008 /Dz.U. Nr 212, poz. 1338/
Załącznik 8 do rozporządzenia MF z dnia 28.11.2008 /Dz.U. Nr 212, poz. 1338/
Rozporządzenie MF z dnia 27.06.2008 w sprawie kas rejestrujących
Rozporządzenie MF z dnia 20.12.2007 w sprawie kas rejestrujących
Rozporządzenie MF z dnia 22.12.2006 - zmieniające rozporządzenie w sprawie kas rejestrujących (Dz. U. z 2006 r. Nr 243 poz. 1768)
Rozporządzenie MF z dnia 26.09.2006 - zmieniające rozporządzenie w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535, z późn. zm.)
Rozporządzenie MF z dnia 25.03.2006 - Rozporządzenie MF z dnia 28 marca 2006 r. w sprawie kas rejestrujących.
Rozporządzenie MF z dnia 23.12.2004 - w sprawie kas rejestrujących (Dz. U. Nr 273, poz. 2706)
Załącznik do rozporządzenia MF z dnia 23.12.2004 - w sprawie kas rejestrujących
Rozporządzenie MF z dnia 17.03.2003 - w sprawie limitów odliczeń kwot wydatkowanych na zakup kas o zastosowaniu specjalnym (Dz. U. Nr 50, poz. 425,426)
Rozporządzenie MF z dnia 23.12.2002 - Rozporządzenie określające zasady instalowania kas rejestrujących przez podatników w 2003 r.
Rozporządzenie MF z dnia 10.07.2002 - Warunki techniczne stosowania urządzeń fiskalnych w taksówkach oraz przeglądy okresowe. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1.03.2003.
Nowelizacja ustawy z dnia 8.01.1993 "O podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym" obowiązująca od dnia 25.03.2002.
Załącznik do rozporządzenia MF z dnia 20 grudnia 2001 w sprawie kas rejestrujących - wykaz czynności zwolnionych do dnia 31 grudnia 2002 r. z obowiązku ewidencjonowania przy zastosowaniu kas rejestrujących.
Rozporządzenie MF z dnia 20.12.2001 w sprawie kas rejestrujących.
Warunki dotyczące wykonywania serwisu technicznego kas rejestrujących.
Załącznik nr 7 do rozporządzenia MF z dnia 23.12.1999
Rozporządzenie MF z dnia 23.12.1999 w sprawie kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące, oraz warunków stosowania tych kas przez podatników (Dz. U. Nr 109 poz. 1249 z dnia 29 grudnia 1999 r.)